Jelenlegi hely

Címlap » Iskolatörténet

Iskolánk múltja I.

1884-ben a helyi törvényhatósági közgyűlés 375. sz. végzése alapján megalakult a hódmezővásárhelyi Kereskedelmi Iskolai Bizottság. E bizottság 1884. december 23-án tartott ülésének jegyzőkönyve szerint: "a kereskedelmi iskola jövő 1885. január 1-jén megnyittatnék Az alsófokú kereskedelmi iskolában a tanítások minden héten szerdán 3 óra, szombaton és pénteken pedig 2-2 órában állapíttatunk meg". A tanítás 1885. január 4-én megindult. Beiratkozott 58 fő. Az iskolába csak fiúk járhattak. A tanulók életkorukat tekintve 10 évestől 17-18 évesig a különböző korosztályból kerültek ki. Az 1885. február 2-án tartott tantestületi ülésen megállapították: "Tapasztalat, miszerint a tanulók nagy része igen szerény ismeretekkel ellátva lép az új tanintézetbe, továbbá igen különböző elemekből állanak, kiknek fegyelmezése a lehető legnagyobb szigorral eszközöltetni határoztatik". 1900 szeptemberében a következőket jegyzik le a tanulókról: "a tanoncok túlnyomó számának előképzettsége rendkívül silány, fegyelmezettsége egyáltalán nincs" Az oktatott tárgyak között fontos szerepe volt 1893-tól a szépírás tanításának. 1889/90-es tanévtől vezetik be a kereskedelmi levelezést, könyvvitelt és váltóismeret tanítását. Kezdettől fogva sok problémát okoz az iskola tanári testületének, hogy a kereskedők igyekeztek eltitkolni tanoncaikat. Sok esetben akadályozták, hogy tanoncaik látogassák az iskolát. Nem ritka amikor hajnali 4 órától este 11-ig dolgoztatták a tanoncokat. Az iskola működési feltételei nem voltak a legjobbak. Induláskor a présházi iskola épületében helyezték el a kereskedő tanoncképzőt. 1892/93-as tanévben a kereskedő tanoncképző iskola ekkor a Kereszt utcai római kat. elemi iskolába került ideiglenesen. Az 1897-es évben a Moldvay- házba vándorolt tovább. Innen a következő tanévben a Bocskay utcai ev.-ref. elemi iskolába költöztek. Végre 1901/02-es tanévben elfoglalhatták végleges helyüket. Ekkor készül el a polgári leányiskola új épülete és a régit átadták az ipari tanodának. A Mária Valéria utcai épületben helyezték el a Kereskedő tanoncképzőt és a kereskedő iskolát, ahol 1950-ig maradtak.
Az 1926/27-es tanévben a tanítás már 1-4 osztályban folyt. Az országban először valósították meg a szakma szerinti oktatást az áruismeret terén 1937/38-as tanévben. Az iskolában tanuló tanoncok száma 50 és 100 között változott. Különböző kereskedelmi szakmákban tanulnak, a legtöbben fűszer- ill. textíl kereskedőnek, vagy ahogy abban az időben nevezték: rőfősnek. Ezen kívül üveg-, porcelán-, könyv-, papír-, termény-, vas-, fa- és rövidáru kereskedők kerültek ki. 1942-ben a tanfelügyelő javasolta, hogy a kereskedő tanoncképző iskolában állítsanak fel egy külön leány osztályt is, de ez pénz és hely hiánya miatt ez elmaradt. 1943/44-es tanévben bevezették a tanszerdíjat, így akarják elérni, hogy minden tanulónak legyen egységes felszerelése. Kötelezővé tették, hogy a tanárok tanulóikat a munkahelyükön meglátogassák. A tanév csak november 3-án kezdődött, mert az épületet lefoglalták katonai célokra, de áprilisban már újra nincs tanítás. Ekkor német katonai kórházat rendeznek be az épületben, az iskola az Endrey Gyula utcai óvodába költözött. Az oktatás 1946 szeptemberében indul meg újra. Szeptember 9-én az iskola tantestülete megtartotta az első gyűlését. 20 tanuló iratkozott be .Még e hónap 25-én tartanak egy módszeres értekezletet, melyen az igazgató szinte programot adott a tantestületnek: " Jól eladni annyit jelent ,hogy az a vevő másodszor is felkeressen. Ez a rövid mondat kifejezi a kereskedői becsületet, megbízhatóságot, pontosságot, lelkiismeretséget, bizalmat és mindent, amivel egy jó kereskedőnek rendelkeznie kell". Tanfolyam jelleggel 1950-ig működik az iskola. Ebben az évben az intézményt a kerületi szakoktatási Főigazgatóságtól a Munkaerőtartalékok Hivatala Elméleti Főosztálya vette át. A tanévet még befejezték, sőt az 1950-1951-es tanévre 12 tanulót vettek fel. Azonban szeptember 22-én értesítést küldtek: A Munkaerőtartalékok Hivatala Központjának rendelkezésére szerint a Kereskedőképző iskola megszűnt. A berendezést elszállítják, illetve leselejtezik. 1954-ben újra önálló iskolánként új név alatt, mint Kereskedelmi és Közétkeztetési Tanuló Iskola 34 tanulóval kezdte működését. 1957-ben Megyei Kereskedelmi Tanuló Iskolára változik a neve, elhelyezése pedig Deák F. u. 4. illetve Szt. Antal u. 4. 1957. Szept. 1-től Sztálin u. 34. alá költözik.
1957/58-as tanévtől a képzési idő három év, az első és másodévesek hetente kétszer, a harmadévesek hetenként egyszer jártak iskolába. 1958/59-es tanévtől az iskola neve Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tanuló Iskola. Itt 1956 és 1969 között 981 főt szerzett szakmunkás bizonyítványt az iskola nappali tagozatán. Az 1963/64-es tanévre már 170 tanuló iratkozott be. Még ez év december 10-én megkapták az értesítést, a Belkereskedelmi Minisztériumból: a III. ötéves tervben Hódmezővásárhelyen egy 12 tantermes vendéglátóipari szakközépiskola építése szerepel kb. 200 férőhelyes kollégiummal. Az 1965/66-os tanévben 34 tanulót vesznek fel az első osztályba. Ennek fele szakács, fele felszolgáló. Az érettségi bizonyítvány mellé szakmunkás-bizonyítványt is kapnak. Az iskola budapesti vendéglátóipari szakközépiskola kihelyezett tagozataként működött 1968-ig. Nagy volt az érdeklődés az iskola iránt. 1969/70-es tanévben szakmunkástanulónak 315 fő jelentkezett és 141 főt tudtak felvenni. Végre 1971-ben elkészül az új iskola és kollégium terve. 1973-ban már épült az iskolakomplexum a kertvárosban melyben helyet kapott egy óvoda egy általános iskola a szakközépiskola és szakmunkásképző valamint a kollégium.
1974. Január 7-én a tanítás az új iskolában kezdődik meg. Az ünnepélyes iskolaavatásra március 20-án került sor.

Mai névnap

2020, július 8 - 09:24, Ellák

Esemény naptár

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Képgaléria

HATÁRTALANUL...

Szakmák éjszakája

EU Szakképzési Hét

Mobil Alkalmazás